Andy Gregory
#15

Panikos Panayi

Migrant City
  • This programme is in English

Op vrijdag 6 oktober presenteert Guiding Voices in samenwerking met FENIX en Verhalenhuis Belvédère een avond over de kracht van migratie. Te gast is de Britse cultuurhistoricus Panikos Panayi. In FENIX, het nieuwe migratiemuseum in aanbouw, spreekt hij met interviewer Ernest van der Kwast over zijn boek Migrant City. A New History of London. Postbezorger Ahmed Abdillahi houdt een inleiding bij het programma.

In an atmosphere of closed doors and tightened borders, Migrant City is timely, focusing on the immigrants who have brought cultural richness to London over the centuries. – Financial Times

In Migrant City. A New History of London (2020) laat Panikos Panayi overtuigend zien dat het hedendaagse Londen niet had kunnen bestaan zonder migratie. Nieuwkomers hebben al eeuwenlang een diepgaande impact op de sociale, politieke en economische ontwikkeling van de stad. Romeinse stichters, Joodse en Duitse landverhuizers, gemeenschappen uit Azië en het Caribisch gebied: de geschiedenis van Londen kent vele culturen, keukens en talen.

Panayi, zelf zoon van Cypriotische migranten, beschrijft treffend en tot in detail hoe de wereldstad als magneet werkt – op zowel onderbetaalde arbeiders als rijke elites. Zij dragen bij aan de florerende financiële sector, de curryhuizen en de voetbalclubs. Panayi laat zien dat er geen verschil mag zijn tussen mensen die in Londen zijn geboren en mensen van buiten omdat het altijd een stad van migranten is geweest.

Panikos Panayi (1962) is hoogleraar Europese Geschiedenis aan De Montfort University in Leicester. Hij schreef veelgeprezen boeken, waaronder Fish and Chips: A Takeaway History, waarin de oorsprong, geschiedenis en identiteit van de populairste afhaalmaaltijd van Groot-Brittannië centraal staat.

Dit programma komt tot stand in samenwerking met FENIX en Verhalenhuis Belvédère. Het interview vindt plaats op een bijzondere plek: de overdekte bouwplaats van dit toekomstige museum over migratie dat in 2025 de deuren opent in Fenixloods II. 

On Friday 6th October Guiding Voices, in collaboration with FENIX and the Verhalenhuis Belvédère, will be presenting an evening on the power of migration. Our guest is the British cultural historian Panikos Panayi. He will be talking to Ernest van de Kwast in FENIX, the new migration museum under construction, about his book Migrant City. A New History of London. Mailman Ahmed Abdillahi will give an introduction to the programme.

In an atmosphere of closed doors and tightened borders, Migrant City is timely, focusing on the immigrants who have brought cultural richness to London over the centuries. – Financial Times

In Migrant City. A New History of London (2020), Panikos Panayi persuasively demonstrates that contemporary London could not have existed without migration. For centuries, newcomers have had a deep impact on the social, political and economic development of the city. The Roman founders, Jewish and German emigrants, communities from Asia and the Caribbean: the history of London has known many cultures, cuisines and languages.

Panayi, himself the son of Cypriot migrants, describes saliently and in detail how the metropolis works as a magnet on both underpaid labourers and rich elites. They support the flourishing financial sector, the curry houses and the football clubs. Panayi demonstrates that there can be no difference between Londoners who have been born in the city and those who have arrived later, because it has always been a city of migrants.

Panikos Panayi (1962) is professor of European History at De Montfort University in Leicester. He has written much-praised books, including Fish and Chips: A Takeaway History, in which the origin, history and identity of the popular takeaway meal in Britain is central.

This programme has been made possible by the collaboration of FENIX and the Verhalenhuis Belvédère. The interview will be taking place in a special place: the covered building site of the future museum of migration that will be opening its doors in Fenixloods II in 2025.