Privacy Policy

Stichting Rotown Magic is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Stichting Rotown Magic, Postbus 865, 3000 AW Rotterdam

Christian Jongeneel is functionaris Gegevensbescherming van Rotown Magic. Hij is te bereiken via directie@rotownmagic.nl.

Ons beleid

Rotown Magic probeert met haar website issr.nl al haar bezoekers zo goed mogelijk te voorzien in hun informatiebehoeften. We achten het van belang om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. We verstrekken daarom geen persoonlijke gegevens aan derden tenzij expliciet anders vermeld. Ook gebruiken we geen gegevens zonder persoonlijke toestemming om iets toe te sturen.

Onze site bevat links naar andere websites. Rotown Magic heeft geen invloed op het beleid van deze websites en kan hier dan ook niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Verwerkte persoonsgegevens

Rotown Magic verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op een van onze websites aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
  1. Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

   Rotown Magic verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

   • Verzenden van onze nieuwsbrief
   • Online ticketverkoop via Stager
   • Anoniem publieksonderzoek Rotterdam Festivals / Gemeente Rotterdam
   • Gedragsanalyse op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

   Bewaartermijn

   Rotown Magic bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van twee jaar voor
   persoonsgegevens (personalia, adres), met het doel om in voorkomende gevallen contact met je op te nemen.

   Delen van persoonsgegevens

   Rotown Magic verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

   Cookies en dergelijke

   Rotown Magic gebruikt alleen technische en functionele cookies of analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

   Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

   Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

   Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rotown Magic en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

   Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar directie@rotownmagic.nl.

   Na registratie op onze Stager-ticketshop kun je je accountgegevens opzoeken door via het menu in te loggen op https://rotownmagic.stager.nl/web/tickets en naar “persoonsgegevens” te gaan. Je kunt je gegevens wijzigen voor onze nieuwsbrieven/uitnodigingen door onderaan in de mailing te klikken op “update subscription preferences” of jezelf afmelden van de lijst via “unsubscribe from this list”.

   Beveiliging van gegevens

   Rotown Magic neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze organisatie via directie@rotownmagic.nl.

   Deze privacyverklaring is geldig vanaf 1 juni 2018 en vernieuwd op 1 juni 2021.