Jillian Edelstein
#13

Mohsin Hamid

De laatste witte man
  • This programme is in English

Op vrijdag 24 maart presenteert Guiding Voices in samenwerking met het Veerhuis en het Rotterdamsch Leeskabinet een avond met de Brits-Pakistaanse auteur Mohsin Hamid. In de Paradijskerk spreekt hij met interviewer Naema Tahir over zijn roman De laatste witte man.

‘Mohsin Hamid maakt pijnlijk duidelijk hoe het is om ineens tot outsider te worden gebombardeerd.’ – de Volkskrant

Mohsin Hamids De laatste witte man (2022) vertelt het verhaal van de witte man Anders, die op een ochtend wakker wordt met een donkere huid. Anders blijkt niet de enige, en een remedie is er niet. In een samenleving waarin iedereen gaandeweg van kleur verandert, liggen angst en agressie op de loer, maar de dreiging is van korte duur. Wanneer de laatste witte man is begraven, blijft de ogenschijnlijke eenvoud van een uniforme wereld over.

De laatste witte man is een roman over verlies, identiteit, familie en liefde, en bovenal een treffend tijdsbeeld van het huidige Westen, waarin alledaags racisme, ongelijke betaling, complottheorieën en yoga als leefstijl de boventoon voeren. Hamid maakt politieke thema’s subtiel invoelbaar via pijnlijk oppervlakkige karakters, die zich vooral bekommeren over hoe anderen hen zien.

Mohsin Hamid is opgegroeid in Lahore, Pakistan. Hij is de auteur van prijswinnende romans, waaronder het debuut Moth Smoke (2000) en De val van een fundamentalist (2007) dat werd verfilmd. Na de succesvolle ontvangst van Hoe word je stinkend rijk in het nieuwe Azië (2014) en ExitWest (2018) is De laatste witte man (2022) zijn meest recente roman. Hamids werk wordt vertaald in meer dan veertig talen. Naast romans schrijft hij essays over migratie, politiek en cultuur en korte verhalen voor onder meer The New Yorker.

Interviewer Naema Tahir is de auteur van Breaking Eurocentric Frames on Arranged Marriage (2022).

On Friday 24th March in collaboration with the Veerhuis and the Rotterdamsch Leeskabinet, Guiding Voices will be presenting an evening with the British-Pakistani author Mohsin Hamid in the Paradijskerk, where he will be talking to Naema Tahir about his latest novel The Last White Man.

‘Mohsin Hamid makes it painfully clear what it is like to be suddenly made an outsider.’ – de Volkskrant

Mohsin Hamid’s The Last White Man (2022) tells the story of the white man Anders, who wakes up one morning to find that his skin has turned dark. It transpires that he is not the only one, and there is no cure. In a society where everyone gradually changes colour, fear and aggression await, but the threat is short-lived. When the last white man is buried, the apparent simplicity of a uniform world is left.

The Last White Man is a novel about loss, identity, family and love, but it is above all a salient portrait of the West today, in which everyday racism, unequal pay, conspiracy theories and yoga as lifestyle predominate. Hamid makes political themes subtly tangible with painfully superficial characters, who mainly worry about how others regard them.

Mohsin Hamid grew up in Lahore, Pakistan. He is the author of prize-winning novels, including his debut Moth Smoke (2000) and The Reluctant Fundamentalist (2007), which was filmed. After the successful reception of How to Get Filthy Rich in Rising Asia (2014) and ExitWest (2018), The Last White Man (2022) is Hamid’s most recent novel. His work has been translated into more than forty languages. As well as novels, he writes essays about migration, politics and culture and short stories for publications like The New Yorker.

The interviewer Naema Tahir is the author of Breaking Eurocentric Frames on Arranged Marriage (2022).