Richard Gilligan
#9

John Boyne

Toen de wereld brak
  • This programme is in English

Op maandag 7 november presenteert Guiding Voices een programma met de Ierse schrijver en journalist John Boyne. In debatpodium Arminius gaat hij in gesprek met interviewer Ernest van der Kwast over zijn nieuwe roman Toen de wereld brak.

‘Schuld en medeplichtigheid hebben vele facetten. John Boyne is een meester in historische fictie.’ – John Irving

Toen de wereld brak is het vervolg op De jongen in de gestreepte pyjama (2006), waarvan wereldwijd meer dan elf miljoen exemplaren zijn verkocht. Gretel Fernsby, Bruno’s zus, leidt al meer dan zestig jaar een ogenschijnlijk comfortabel leven in Londen. Herinneringen aan haar angstige jeugd in Duitsland, Polen en naoorlogs Frankrijk heeft ze diep weggestopt. Wanneer ze Henry ontmoet, de negenjarige zoon van haar nieuwe buren, vliegt het verleden haar in volle vaart aan. Met Toen de wereld brak laat John Boyne overtuigend zien hoe onmogelijk het is te ontsnappen aan gevoelens van schaamte, schuld en medeplichtigheid.

John Boyne (1971) is schrijver en journalist. Hij schreef twintig romans, waaronder het bekroonde boek De jongen in de gestreepte pyjama dat werd bewerkt voor film, theater en opera. Andere internationale bestsellers zijn Wat het hart verwoest, Een ladder naar de hemel en Mijn broer heet Jessica. Zijn boeken verschijnen in bijna zestig talen. John Boyne woont in Dublin.

On Monday 7th November, Guiding Voices will be presenting a programme in which the Irish author and journalist John Boyne will be talking about his new novel All the Broken Places with interviewer Ernest van der Kwast.

‘Guilt and complicity are multifaceted. John Boyne is a maestro of historical fiction.’ – John Irving

All the Broken Places is the sequel to The Boy in the Striped Pyjamas (2006), which sold more than eleven million copies. For more than sixty years, Gretel Fernsby, Bruno’s sister, has led an apparently comfortable life in London. Memories of her disturbing childhood in Germany, Poland and post-war France have been buried deep down, but when she meets Henry, her new neighbours’ nine-year-old son, she is unable to escape her past. In All the Broken Places, John Boyne demonstrates how impossible it is to escape feelings of shame, guilt and complicity.

John Boyne (1971) is an author and journalist. He has written twenty novels, including the award-winning book The Boy in the Striped Pyjamas, wich was adapted for film, theatre and opera. His other international bestsellers are The Heart’s Invisible Furies, A Ladder to the Sky and My Brother’s Name is Jessica. His books have been translated into almost sixty languages. John Boyne lives in Dublin.