Sheila Burnett
#12

Deborah Levy

Levende autobiografie
  • This programme is in English

Op zaterdag 25 februari presenteert Guiding Voices in samenwerking met de Centrale Bibliotheek Rotterdam een avond met de Britse schrijver Deborah Levy. Zij spreekt tijdens haar enige optreden in Nederland in Het Bibliotheektheater met interviewer Ernest van der Kwast over haar ‘levende autobiografie’ in drie delen: Dingen die ik niet wil weten, De prijs van het bestaan en Onroerend goed.

Ik kan geen schrijver bedenken, behalve Virginia Woolf, die beter schrijft over wat het is om een vrouw te zijn.’ – The Guardian

Deborah Levy’s veelzijdige trilogie bestaat uit de memoires Dingen die ik niet wil weten (2013), De prijs van het bestaan (2018) en Onroerend goed (2021). De ‘levende autobiografie’ vol filosofische beschouwingen concentreert zich op de periode tussen haar veertigste en zestigste. Deze levensjaren worden zelden in literatuur gedocumenteerd, en zeker niet vanuit het perspectief van de vrouwelijke ervaring. Voor Levy zijn haar boeken een ‘opportunity to walk female subjectivity right into the centre of the world’. Haar werk gaat over zelfbeschikking en het bepalen van je eigen pad: als vrouw, moeder, dochter en schrijver. Over het vinden van je stem en een nieuw, vrijer leven na een scheiding. En over het vormgeven van een zelfgekozen bestaan op tijdelijke plekken, terwijl je heimelijk verlangt naar een ‘thuis’.

Deborah Levy (1959, Zuid-Afrika) is de dochter van anti-apartheid activisten. Nadat haar vader een gevangenisstraf van vier jaar heeft uitgezeten, verhuist het gezin naar Londen, waar Levy als tiener in een filmtheater werkt. Na een opleiding tot theaterauteur schrijft ze meer dan een dozijn toneelstukken, voordat ze in de late jaren tachtig de overstap maakt naar romans. Terug naar huis (2012), Warme melk (2016) en De man die alles zag (2019) worden genomineerd voor de Booker Prize.

On Friday 25th February in collaboration with the Rotterdam Central Library, Guiding Voices is holding an evening with the British novelist, playwright and poet Deborah Levy. She will be speaking to writer and interviewer Ernest van de Kwast about her ‘living autobiography’ in three parts: Things I Don’t Want to Know, The Cost of Living and Real Estate.

‘I can’t think of any writer aside from Virginia Woolf who writes better about the liminal, the domestic, the non-event, and what it is to be a woman..’ – The Guardian

Deborah Levy’s multifaceted trilogy consists of the memoires Things I Don’t Want to Know (2013), The Cost of Living (2018) and Real Estate (2021). The ‘living autobiography’, full of philosophical reflections, concentrates on the period between her fortieth and her sixtieth birthdays. These years are rarely documented in literature, and that applies even more so to the female experience. For Levy, her books are an ‘opportunity to walk female subjectivity right into the centre of the world’. Her work is about self-determination and following your own path: as woman, mother, daughter and writer. About finding your own voice and finding a new, more liberated life after a divorce. And about shaping a self-chosen existence in temporary places while secretly longing for a ‘home’.

Deborah Levy (1959, South Africa) is the daughter of an anti-apartheid activist. After her father had served a four-year prison sentence, the family moved to London, where Levy worked in a cinema as a teenager. After studying playwriting, she wrote more than a dozen plays before switching to novels in the late eighties. Swimming Home (2011), Hot Milk (2016) and The Man Who Saw Everything (2019) were nominated for the Booker Prize.