#21

Paolo Cognetti

De acht bergen
  • This programme is in English

Boek & Meester met Paolo Cognetti is uitverkocht!
The event with Paolo Cognetti is sold out!

For English please see below

Op 25 september is de Italiaanse schrijver Paolo Cognetti te gast in Boek & Meester. Hij vertelt over zijn bestsellers De acht bergen en De buitenjongen.

Interviewer: Ernest van der Kwast.

Paolo Cognetti is een Italiaanse schrijver en documentairemaker. Hij brak internationaal door met De acht bergen. De rechten werden aan bijna veertig landen verkocht en het boek werd bekroond met de prestigieuze Premio Strega en de Prix Médicis étranger. Ook in Nederland is het boek met superlatieven overladen en riep het Boekenpanel van DWDD het uit als Boek van de Maand. Inmiddels zijn er ruim 125.000 exemplaren verkocht.

In juni verscheen De buitenjongen in Nederlandse vertaling, een filosofische roman over de schoonheid van eenzaamheid, vriendschap, onze band met de natuur en met familie. Het boek vormt een logisch geheel met de bestseller De acht bergen.

‘Cognetti’s taal is helder als murmelend smeltwater, alles ademt liefde uit voor de wereld daarboven die de verteller verzoent met ‘de ellende beneden in het dal’. Zelden zo vaak met een dichtgeschroefde keel geworsteld als tijdens het lezen van De acht bergen.’de Volkskrant

De kern van Boek & Meester wordt gevormd door een geestdriftig gesprek, maar er is ook voordracht en ruimte voor vragen uit het publiek. Uiteraard signeert de auteur na afloop.

Boek & Meester’s guest on 25th September is the Italian writer Paolo Cognetti. He will be talking about his bestsellers The Eight Mountains and The Wild Boy.

Interviewer: Ernest van der Kwast

Paolo Cognetti is an Italian writer and documentary maker. His breakthrough was The Eight Mountains. The rights have been sold in almost forty countries and the book was awarded the prestigious Strega Prize and the Prix Médicis étranger. The book has also been lavished with praise in the Netherlands and it was declared Book of the Month by the popular talk show De wereld draait door. More than 125,000 copies have now been sold.

The Dutch translation of The Wild Boy appeared in June, a philosophical novel about the beauty of being alone, friendship, and our connection with nature and family. The book forms a logical unity with the bestseller The Eight Mountains.

‘Cognetti’s language is as clear as gurgling snow water, everything breathes love for the world above which the narrator reconciles with the ‘misery in the valley. Never had to struggle with choking up so often as when reading The Eight Mountains.’ – de Volkskrant

The core of Boek & Meester is an enthusiastic conversation but there is also a reading and the opportunity to put your questions to the writer. Afterwards, there will, of course, be a book signing.