#1

Griet op de Beeck

Gij Nu

In de eerste editie van Boek & Meester is de Vlaamse schrijfster Griet Op de Beeck te gast. Zij vertelt over haar nieuwe boek Gij nu.

De kern van Boek & Meester wordt gevormd door een geestdriftig gesprek, maar er is ook voordracht en ruimte voor vragen uit het publiek.

Griet Op de Beeck debuteerde met de succesvolle roman Vele hemels boven de zevende. Ook haar tweede boek, Kom hier dat ik u kus, werd door lezers omarmd en ging meer dan 200.000 maal over de toonbank. In februari verscheen Gij nu.
Interviewer: Ernest van der Kwast

Vijftien heel verschillende mensen. Allemaal op een bepalend moment in hun leven, zo’n moment waarop de dingen ontploffen of imploderen, stilvallen of deblokkeren, kapotgaan of ten goede keren.

Gij nu gaat over wurgende eenzaamheid. Over vluchten en ontsnappen, wat geenszins hetzelfde is. Over verledens die je blijven achtervolgen, tot je beter leert te weten. Over de liefde die kan helpen, als je dat durft toe te laten. Over het verlangen om gezien te worden, de verschroeiende dwang om het goed te doen, de angst voor het geluk, vaak groter dan die voor het verdriet, de opmerkelijke veerkracht van wie weigert op te geven. En over de heftige wereld die het soms zelfs de dappersten onmogelijk maakt.