Arnaud Delrue
#5

Édouard Louis

Veranderen: methode
  • This programme is in English

Op zaterdag 9 april organiseert Guiding Voices in samenwerking met het Rotterdamsch Leeskabinet een speciaal programma rondom de Franse schrijver Édouard Louis. Hij gaat in debatpodium Arminius in gesprek met interviewer Ernest van der Kwast over zijn grote nieuwe roman Veranderen: methode.

Schrijver Maartje Wortel verzorgt een inleiding.

Édouard Louis is een literaire sensatie. Hij debuteerde op 21-jarige leeftijd met de autobiografische bestseller Weg met Eddy Bellegueule (2014), waarmee hij in één klap wereldberoemd werd. Ook Geschiedenis van geweld (2016), Ze hebben mijn vader vermoord (2018) en Strijd en metamorfose van een vrouw (2021) vinden mondiaal gehoor. Overal raakt zijn werk een gevoelige snaar. Als jonge homoseksueel die opgroeide in de vergeten arbeidersklasse in het industriële Noorden van Frankrijk weet hij als geen ander wat armoede en uitsluiting betekenen. Édouard Louis wil de wereld niet beschrijven maar veranderen. Zijn gepassioneerde en geëngageerde werk is noodzakelijk en urgent.

In Veranderen: methode vertelt Édouard Louis zijn eigen verhaal, zijn odyssee, op nietsontziende wijze. Hij bewijst hiermee eens te meer waarom hij een van de belangrijkste en meest toonaangevende schrijvers van zijn generatie is.

For the latest Guiding Voices on Saturday 9th April, Ernest van der Kwast will be interviewing the French writer Édouard Louis about his important new novel Changer: méthode.

Édouard Louis is a literary sensation. He made his debut at the age of 21 with his autobiographical bestseller The End of Eddy (2017), which made him instantly famous. Similarly, History of Violence (2018) and Who Killed My Father (2018) are also being read all over the world. Wherever his work is read, it touches on a sensitive subject. As a young homosexual who grew up amongst the forgotten working class of the French industrial north, Édouard Louis knows the meaning of poverty and exclusion like no other. He doesn’t want to describe the world, but change it. His passionate and pertinent work is vital and urgent.

In Changer: méthode, Louis narrates his own story, his odyssey, unflinchingly, proving once again why he is one of the most important writers of his generation.

‘The faith in the potential for social change and social mobility is almost fundamental amongst the governing classes [but] Édouard Louis is one of the rare clear voices who makes cracks appear. Class betrayal is always an ordeal that manifests itself in many forms, unfortunately, and that is tragic for people at both ends of the spectrum.’ – Roxane van Iperen

This programme is in English.

‘Het geloof in maakbaarheid en sociale mobiliteit is bij de heersende klassen bijna fundamentalistisch. Édouard Louis is een van de zeldzaam heldere stemmen die daar met zijn boeken kleine barsten in maakt. Klassenverraad is, helaas, nog altijd een veelkoppige beproeving en dat is tragisch voor mensen aan beide uitersten van het spectrum.’ – Roxane van Iperen

Tickets koop je in de ticketshop.

This programme is in English.