#6

Dyab Abou Jahjah

Pleidooi voor radicalisering

Op 7 december is publicist en activist Dyab Abou Jahjah te gast in Boek & Meester. Hij vertelt over zijn nieuwe boek Pleidooi voor radicalisering.
interviewer: Ernest van der Kwast

We leven in een tijd vol onzekerheden: het kapitalisme verkeert in een crisis, de Europese solidariteit staat onder druk, steden ondergaan een ingrijpende demografische verandering en aan de grenzen van Europa voltrekt zich een humanitaire ramp. Het antwoord op deze problemen? Radicalisering! Deze opmerkelijke oplossing wordt aangedragen door Dyab Abou Jahjah die in zijn Pleidooi voor radicalisering pleit voor een radicale bevraging van de grondslagen van onze maatschappij.

Abou Jahjah is geen zachte heelmeester. Pleidooi voor radicalisering is een aanval op de gevestigde politieke orde die, volgens hem, slechts streeft naar het behoud van macht en bestaande sociale structuren. Zijn boek is een uiterst urgente oproep om onze diepste vanzelfsprekendheden ter discussie te stellen. Is de natiestaat nog te handhaven? Zijn wij getuige van een cultuurclash of juist een klassenstrijd? Kunnen we de status quo (geweldloos) omver werpen?

Boek & Meester is een nieuw, maandelijks literatuurprogramma. Per editie staat één (inter)nationale topauteur centraal. De kern van het programma wordt gevormd door een geestdriftig gesprek, maar er is ook voordracht en ruimte voor vragen uit het publiek.